EN VN

DỤNG CỤ

Dụng cụ đo

Dụng cụ đo Dụng cụ đo Dụng cụ đo Dụng cụ đo Dụng cụ đo Dụng cụ đo

Nhóm sản phẩm

G11612-FL Nhiệt kế rượu , -10 to +110oC chia vạch 1oC, dài 300 mm, , thân trắng, rượu

G10008 Nhiệt kế thủy ngân, -10/0 to +100oC chia vạch 1°C, dài 300mm, phản chiếu xanh blue

Dụng cụ sắc ký

Dụng cụ sắc ký Dụng cụ sắc ký Dụng cụ sắc ký Dụng cụ sắc ký Dụng cụ sắc ký

Nhóm sản phẩm

1509430001 Cột sắc ký LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART® 125-4

Dụng cụ sứ

Dụng cụ sứ Dụng cụ sứ Dụng cụ sứ Dụng cụ sứ

Nhóm sản phẩm

80850086 Đĩa cân nhôm đường kính 100mm

Dụng cụ khác

Dụng cụ khác Dụng cụ khác Dụng cụ khác Dụng cụ khác Dụng cụ khác Dụng cụ khác

Nhóm sản phẩm

07011040 Giấy đo PH W-R Whole Range pH Test Paper; pH Range 1 to 14; 9 mm x 5.5 m Roll

3111500 Khay hứng sàng rây đường kính 200mm

3111490 Nắp đậy sàng rây đường kính 200mm

3111480 Sàng rây đường kính 200mm, cỡ lỗ 1 mm

3111470 Sàng rây đường kính 200mm, cỡ lỗ 10 mm

Dụng cụ nhựa

Dụng cụ nhựa

Nhóm sản phẩm

1140040 Quả bóp cao su cho pipet pasteur

3111510 Bơm tiêm y tế 1ml

1119041 Chai nhựa HDPE đựng mẫu MR 1000ml

21-0100 Hộp đầu tuýp vàng 10- 100μl, 96 cái/hộp, không RNase & Dnase, endotoxin

110013 Bình tia nhựa MR, nước cất 500ml

Dụng cụ lọc

Dụng cụ lọc

Nhóm sản phẩm

202-110 Giấy lọc định lượng 110mm, TB 202

Dụng cụ thuỷ tinh

Dụng cụ thuỷ tinh Dụng cụ thuỷ tinh Dụng cụ thuỷ tinh Dụng cụ thuỷ tinh Dụng cụ thuỷ tinh Dụng cụ thuỷ tinh Dụng cụ thuỷ tinh Dụng cụ thuỷ tinh Dụng cụ thuỷ tinh Dụng cụ thuỷ tinh Dụng cụ thuỷ tinh Dụng cụ thuỷ tinh Dụng cụ thuỷ tinh Dụng cụ thuỷ tinh

Nhóm sản phẩm

1052020 Chai nhỏ giọt nâu 100ml