EN VN

AVANTOR – VWR là đơn vị sản xuất và phân phối các sản phẩm hoá chất tinh khiết, thiết bị và vật tư tiêu hao sử dụng trong phòng thí nghiệm. Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, AVANTOR -VWR đã trở thành thương hiệu toàn cầu với hơn 300 sản phẩm cung cấp toàn cầu.

Tại thị trường Việt Nam, AVANTOR – VWR chọn ESTI là đơn vị chính phân phối, phát triển thị trường sản phẩm Hoá chất tinh khiết, Thiết bị thí nghiệm… Trong suốt nhiều năm đồng hành và phát triển, AVANTOR-VWR và ESTI đã cung cấp sản phẩm và giải pháp phòng thí nghiệm cho hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam, mang đến những kiến thức khoa học giúp tăng hiệu quả phẩn tích, giảm thiểu chi phí..

Tại thị trường Việt Nam, AVANTOR – VWR chọn ESTI là đơn vị chính phân phối, phát triển thị trường sản phẩm Hoá chất tinh khiết, Thiết bị thí nghiệm… Trong suốt nhiều năm đồng hành và phát triển, AVANTOR-VWR và ESTI đã cung cấp sản phẩm và giải pháp phòng thí nghiệm cho hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam, mang đến những kiến thức khoa học giúp tăng hiệu quả phẩn tích, giảm thiểu chi phí..

AVANTOR – VWR là đơn vị sản xuất và phân phối các sản phẩm hoá chất tinh khiết, thiết bị và vật tư tiêu hao sử dụng trong phòng thí nghiệm. Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, AVANTOR -VWR đã trở thành thương hiệu toàn cầu với hơn 300 sản phẩm cung cấp toàn cầu.

Tại thị trường Việt Nam, AVANTOR – VWR chọn ESTI là đơn vị chính phân phối, phát triển thị trường sản phẩm Hoá chất tinh khiết, Thiết bị thí nghiệm… Trong suốt nhiều năm đồng hành và phát triển, AVANTOR-VWR và ESTI đã cung cấp sản phẩm và giải pháp phòng thí nghiệm cho hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam, mang đến những kiến thức khoa học giúp tăng hiệu quả phẩn tích, giảm thiểu chi phí..

Tại thị trường Việt Nam, AVANTOR – VWR chọn ESTI là đơn vị chính phân phối, phát triển thị trường sản phẩm Hoá chất tinh khiết, Thiết bị thí nghiệm… Trong suốt nhiều năm đồng hành và phát triển, AVANTOR-VWR và ESTI đã cung cấp sản phẩm và giải pháp phòng thí nghiệm cho hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam, mang đến những kiến thức khoa học giúp tăng hiệu quả phẩn tích, giảm thiểu chi phí..

các chứng chỉ quốc tế